https://www.agropomoc.pl/

Seria W uniwersalna
  • Zestawy krzyżaków do przegubu szerokokątnego
  • Części zamienne

smarowanie co 20 godz.


kpl. z pierścieniami zabazpieczającymi, smarowniczkami (67,5o; 45o; 90o i prostą śrubą zamykającą) i uszczelkami standardowymi
Współpracujemy z: