https://www.agropomoc.pl/

JF5/12
  • Sprzęgła jednokierunkowe
  • Części zamienne

JF5/1 = 4 rowki w obudowie JF5/12 = 2 rowki w obudowie
Współpracujemy z: